Na­tu­re­za e his­to­ria.

La Voz de Galicia (A Coruña) - Especial1 - - Patrimonio Natural - FO­TO AL­BER­TO LÓ­PEZ

Na ima­xe, cap­ta­da des­de San Ro­mán de Cer­van­tes, pó­de­se ver o cas­tro e a igre­xa de San­ta Ma­ría, en­mar­ca­das nun­ha pai­sa­xe de cas­ti­ñei­ros. Nos An­ca­res Lu­cen­ses hai exem­plos de cas­tros, o que amo­sa que o asen­ta­men­to da po­boa­ción vén des­de a Ida­de de Bron­ce e ata o fi­nal da ro­ma­ni­za­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.