SU­SA­NA SEI­VA­NE

Prees­trea o seu no­vo dis­co

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Xa es­tá gra­ba­do pe­ro aín­da nin si­que­ra exis­te. Iso sí, sá­be­se o tí­tu­lo, FA. Non po­la no­ta mu­si­cal se­nón po­las ini­ciais dos seus dous fi­llos, Fiz e An­tón. Su­sa­na Sei­va­ne adian­ta­rá ma­ñá en di­rec­to al­gun­has das can­cións que for­man par­te do seu no­vo dis­co, no que re­fle­xio­na en torno ás sen­sa­cións que lle xe­rou a ma­ter­ni­da­de.

A CORUÑA. ÁGO­RA. 9 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.