MER­CE­DES PEÓN

Na súa ver­ten­te máis in­dus­trial

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA -

Tras oi­to anos de si­len­cio dis­co­grá­fi­co hai un par de se­ma­nas apa­re­cía Déi­xaas. Co­mo ca­bía es­pe­rar Mer­ce­des Péon non dei­xa nes­te dis­co tí­te­re con ca­be­za e vo­mi­ta un­ha pro­pos­ta ab­so­lu­ta­men­te rup­tu­ris­ta que con­xu­ga tra­di­ción con sons elec­tró­ni­cos e in­dus­triais. O do­min­go es­tréao en di­rec­to en Fe­rrol. Nos seus as­ta­lei­ros gra­bou­se boa par­te des­te tra­ba­llo.

FE­RROL.

AU­DI­TO­RIO.

10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.