FES­TI­VAL DE CANS

Non to­do ía ser ci­ne

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

O idi­lio en­tre o ca­nino fes­ti­val e a mú­si­ca vén de lon­xe pe­ro es­te ano es­tréi­ta­se se ca­dra un chis­co máis coa pre­sen­za ho­xe de De­pe­dro e ma­ñá de Bur­ning, Trián­gu­lo de Amor Bi­za­rro, Fa­mi­lia Caa­magno, Ke­vin Weat­her­hill, Pan­tis, Moun­qup, Par­do e Tan­xu­guei­ras. Un car­tel de ci­ne.

HO­XE E MA­ÑÁ. DI­VER­SOS ES­PA­ZOS DE CANS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.