“PRIN­CI­PIO DE IN­CER­TE­ZA”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - GALEGO -

PI­LAR OR­TE­GA EDI­TO­RIAL XE­RAIS PÁXINAS 96 PRE­ZO 14,60 EU­ROS

Ga­lar­doa­da co pre­mio Án­xel Fo­le de no­ve­la, a au­to­ra for­mu­la ne­la un­ha pre­gun­ta cla­ve: que lí­mi­tes hai nas re­la­cións que se po­den es­ta­ble­cer en­tre un­ha pro­fe­so­ra e un­ha alum­na que vi­ve un gra­ve con­fli­to per­soal? Ve­la­quí un­ha pro­pos­ta que fa­la ta­mén da ma­ter­ni­da­de, das re­la­cións per­soais, do amor e a soi­da­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.