Na­tu­re­za moi pre­sen­te.

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - PATRIMONIO NATURAL - FOTO A. LÓ­PEZ

Non é di­fí­cil ato­par mos­tras de fron­do­sa ve­xe­ta­ción en vi­las pe­que­nas e me­dia­nas, con car­ba­llei­ras que for­man par­te da pai­sa­xe co­tiá e que man­te­ñen aín­da a súa fun­ción de cam­po da fei­ra e de es­ce­na­rio dou­tras ac­ti­vi­da­des. A de Mos­tei­ro (Pol), en pleno centro ur­bano, é un bo exem­plo de­sas si­tua­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.