A INI­CIA­TI­VA EN NÚMEROS

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - SOCIALES -

Nas seis pri­mei­ras edi­cións de Par­la­men­to Xo­ve (2010-2015) en­fron­tá­ron­se 171 equi­pos, que su­man 887 par­ti­ci­pan­tes (716 alum­nos e 171 pro­fe­so­res).

Na sé­ti­ma edi­ción (en mar­cha) par­ti­ci­pan 48 equi­pos, o cal que­re di­cir 240 per­soas (192 es­tu­dan­tes e 48 pro­fe­so­res).

A su­ma dos an­te­rio­res dá 1.127 par­ti­ci­pan­tes (908 mo­zos e 219 pro­fe­so­res).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.