O TOU­RO QUE NON QUI­XO TOU­REAR

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - LITERATURA -

«A his­to­ria do tou­ro Fer­di­nan­do», un clá­si­co que saíu do pre­lo en 1936, con tex­to de Mun­ro Leaf e ilus­tra­cións de Ro­bert Law­son, ve no­va luz 80 anos des­pois, nun­ha tra­du­ción o ga­le­go de Xesús Fra­ga que vén de edi­tar Ka­lan­dra­ka. É o re­la­to dun tou­ro bra­vo que pre­fe­ría a vi­da pa­cí­fi­ca en­tre as flo­res da de­ve­sa no canto dos xo­gos de loi­ta cos ou­tro tou­ros. Walt Dis­ney le­vou a his­to­ria de Fer­di­nan­do a un­ha cur­ta­me­tra­xe que se po­de ver en You­Tu­be: https://you­tu.be/CGTVRb­pAuRo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.