Máis de 70 arou­sáns na Co­pa de Es­pa­ña de 1.000

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

O en­co­ro as­tu­riano de Tra­so­na é es­ta fin de se­ma­na o es­ce­na­rio da se­gun­da ci­ta do ca­len­da­rio da Li­ga Olím­pi­ca de Sprint Her­nan­do Ca­lle­ja. Tras o Cam­pio­na­to de Es­pa­ña de In­verno, so­bre dis­tan­cias de 2.000 e de 5.000 me­tros, che­ga a Co­pa de Es­pa­ña de 1.000 me­tros, 500 pa­ra as mu­lle­res e pa­ra o K-4 mas­cu­lino, es­te úl­ti­mo con vis­tas ao tro­co do ca­len­da­rio olím­pi­co.

Se­rán 73 os pa­de­xei­ros arou­sáns en ac­ción, das To­rres-Ro­ma­ría Vi­kin­ga (26), do Breo­gán (24), dos náu­ti­cos O Muí­ño (5) e Pon­te­ce­su­res (10), e dos pi­ra­güis­mos Cam­ba­dos (3) e Illa (5).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.