Aves ra­pa­ces en To­rra­do

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA -

Hoy • 11 a 20 ho­ras• Par­que de To­rra­do (Cam­ba­dos) • La sép­ti­ma edi­ción de la Xor­na­da de Ce­tre­ría per­mi­ti­rá vol­ver a ver una am­plia mues­tra de aves ra­pa­ces, con de­mos­tra­cio­nes in­clui­das.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.