El Vi­la­lon­ga re­ci­be a un atí­pi­co re­cién as­cen­di­do

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

«O Aren­tei­ro é un re­cén as­cen­di­do atí­pi­co, con xo­ga­do­res co­ma Por­te­la, no Pon­te­ve­dra o ano pa­sa­do, Adrián Pa­drón, exSe­gun­da B, Se­vi­vas ou Ru­bén Ar­ce». Así se re­fe­ría en la vís­pe­ra el téc­ni­co del Vi­la­lon­ga, Cé­sar Sán­chez a su ri­val es­ta tar­de en el San Pe­dro (17.30 ho­ras). Un equi­po con el que fi­gu­ra em­pa­ta­do a 12 pun­tos, y en el que mi­li­tan los ex­ce­les­tes re­bel­des Hur­ta­do, Pa­na y Mar­tín.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.