Con­tun­den­tes de­rro­tas do As­mu­bal e Ra­su

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

Ne­gra xor­na­da pa­ra os dous equi­pos de re­fe­ren­cia do ba­lon­mán arou­sán. Na Di­vi­sión de Honra Pra­ta Fe­mi­ni­na, co As­mu­bal Mea­ño caen­do 34-25 an­te o quin­to cla­si­fi­ca­do, o Gijón, nun en­con­tro no que sem­pre foi a re­mol­que, pe­ro que che­gou a em­pa­tar no mi­nu­to 10 da se­gun­da par­te, 19-19, pa­ra aca­bar per­den­do con cla­ri­da­de.

Po­la súa ban­da, o Ra­soei­ro é o no­vo pe­cha­can­ce­las da Pri­mei­ra Es­ta­tal Mas­cu­li­na, lo­go de per­der 26-29 co ter­cei­ro cla­si­fi­ca­do, o Cal­vo Xi­ria, nun cho­que no que che­gou a ir oi­to go­les abai­xo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.