O Cam­ba­dos TM co­lle ai­re a cos­ta do CTM Pro­gre­so

La Voz de Galicia (Arousa) - Arousa local - - AROUSA DEPORTES -

Tras ce­der dous dos seus tres pri­mei­ros par­ti­dos, o Cam­ba­dos TM pre­ci­sa­ba o pa­sa­do sá­ba­do un­ha vi­to­ria no seu cho­que en San To­mé co CTM Pro­gre­so, sex­to cla­si­fi­ca­do do Gru­po 1 da Di­vi­sión de Honra cun balance de 3-4. O equi­po cam­ba­dés su­per­ou a pro­ba, im­po­ñén­do­se 4-2 con triun­fos de saí­da de Rafa Ta­baoa­da so­bre Gon­za­lo Herranz (30) e de José Manuel Ruiz an­te Ghe­ra­sim Dia­man­di (3-2). O pro­pio Ta­boa­da (3-2 an­te Dia­man­di) e Fer­nan­do Pa­dín (3-0 fren­te a Herranz) su­ma­ron os ou­tros pun­tos arou­sáns.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.