O NARF NUN­HA FLOR

Sem­pre na me­mo­ria

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Sen­ti­da ho­me­na­xe a que gran­des ar­tis­tas, ca­se to­dos eles ade­mais ami­gos, lle ren­di­rán ao des­apa­re­ci­do mú­si­co com­pos­te­lán. Por alí pa­sa­rán Uxía, San­tia­go Au­se­rón, Bu­di­ño, Naj­la Sha­mi, Luiz Ca­ra­col, Mar­cos Tei­ra, Ma­nuel Sei­xas ou Car­los Blan­co, en­tre moi­tos ou­tros.

A ILLA DE AROU­SA.

AUDITORIO. 12 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.