O BNG cum­pre coa tra­di­cio­nal ofren­da flo­ral

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe • Pon­te de Cans (Ne­bra, Porto do Son) • 18.00 ho­ras • Os na­cio­na­lis­tas vol­ve­rán a re­unir­se es­ta tar­de en Cans pa­ra ren­der­lle ho­me­na­xe ás ví­ti­mas. Rea­li­za­rán un­ha ofren­da flo­ral ao son da Mar­cha so­lem­ne do an­ti­go reino de Ga­li­za. Es­tán pre­vis­tas as in­ter­ven­cións de San­tia­go Suárez e de Xo­sé Dei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.