O gru­po.

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Aida Ta­rrío e Olaia e Sabela Ma­nei­ro cons­ti­tuí­ron Tan­xu­guei­ras en fe­brei­ro do 2016.

A for­ma­ción es­tá en pleno pro­ce­so de pre­pa­ra­ción do que se­rá o seu pri­mei­ro dis­co. A idea é que o tra­ba­llo ve­xa a luz en­tre mar­zo e abril do vin­dei­ro ano.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.