Agui­ño de­di­ca o día aos máis pe­que­nos

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Ho­xe • Con­ser­va­to­rio de Agui­ño (Ri­bei­ra) • 17.00 ho­ras • Os ne­nos son os prin­ci­pais des­ti­na­ta­rios das ac­ti­vi­da­des que a aso­cia­ción Fran­cis­co Lo­ren­zo Ma­ri­ño le­va­rá a ca­bo ho­xe en Agui­ño. Ha­be­rá xo­gos in­cha­bles e un­ha xor­na­da de de­bu­xo, á que po­de­rán su­mar­se tó­do­los in­tere­sa­dos. A fes­ta pe­cha­ra­se coa ac­tua­ción do ma­go Pa­co e o seu Ci­ne­ma­to­ma­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.