RE­SER­VA DE SI­TIO

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Co­mo ca­da ano, é inevi­ta­ble que a xen­te acu­da os días an­tes pa­ra gar­dar un­ha me­sa na que co­mer e pa­sar o día da ro­ma­ría. Den­de a or­ga­ni­za­ción non to­ma­ron nin­gun­ha me­di­da con­tra is­to, pe­ro agar­dan «que a xen­te se­xa sen­sa­ta e non se pro­du­zan dispu­tas».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.