DÍA DOS MAIO­RES

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Po­las súas vi­das pa­sa­ron moi­tas Guadalupes, e eles con­tri­buí­ron a man­ter vi­va a fes­ta, por iso é im­por­tan­te que os rian­xei­ros máis ve­te­ra­nos te­ñan o seu día, no que es­que­cen os acha­ques pa­ra pa­sa­lo en gran­de.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.