DÍA DE PA­DRÓN

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Un­ha das ci­tas tra­di­cio­nais é o día de Pa­drón, no que aco­den a Rianxo au­to­ri­da­des da vi­la ro­sa­lia­na en co­rres­pon­den­cia á vi­si­ta das rian­xei­ras na Pas­cua, pa­ra ho­me­na­xear a Cas­te­lao e á poe­ta do Sar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.