TRES GRU­POS NA NOI­TE

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Feirón Mariñeiro -

Un ano máis, a ac­ti­vi­da­de do Fei­rón Ma­ri­ñei­ro ve­ra­se com­ple­ta­da cun con­cer­to or­ga­ni­za­do po­lo Con­ce­llo de Rianxo. A Noi­te Folk tras­lá­da­se es­te ano á pra­za Cas­te­lao (21.00) e con­ta­rá coa par­ti­ci­pa­ción de tres gru­pos: Os D’Abai­xo, Ai­ri­ños da Fre­ba e Os da Por­fía

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.