Na­va­rros cun­ha am­pla tra­xec­to­ria

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Rock In Rian -

O gro­so do car­tel do fes­ti­val rian­xei­ro es­tá for­ma­do por ban­das ga­le­gas, pe­ro ta­mén con­ta­rán cos Ven­det­ta, un gru­po que che­ga den­de terras na­va­rras cun­ha am­pla tra­xec­to­ria so­bre os es­ce­na­rios ás súas cos­tas. Cin­co son os tra­ba­llos dis­co­grá­fi­co dun­ha for­ma­ción que se man­tén fiel ao es­ti­lo «ska».

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.