Os cul­ti­va­do­res de fes­tas vol­ven á car­ga

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Rock In Rian -

Hu­mor, ale­gría e música pa­ra brin­car ata a ex­te­nua­ción é o que pro­me­ten en Rianxo os Fes­ti­cul­to­res. A ban­da che­ga­rá ma­ñá ao es­ce­na­rio do par­que de Ga­li­cia coa in­ten­ción de fa­cer agro­mar na fér­til te­rra rian­xei­ra a se­men­te da di­ver­sión. Pa­ra iso son os cul­ti­va­do­res de fes­tas ofi­ciais do pa­no­ra­ma mu­si­cal pa­trio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.