Un­ha ban­da de re­fe­ren­cia no «ska»

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Rock In Rian -

Coa má­xi­ma de ale­gría e re­bel­día, Da­ki­da­rría le­va pre­to de tres lus­tros ani­man­do fes­ti­vais e ro­ma­rías sen re­nun­ciar ao com­pro­mi­so so­cial nas súas le­tras. O gru­po de Val­mi­ñor, que fu­sio­na «ska», «reg­gae» e «punk-rock», non só se ten con­ver­ti­do nun re­fe­ren­te en Ga­li­cia, se­nón que se abriu un oco a ni­vel es­ta­tal.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.