A ri­que­za do pa­sa­do.

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Deputación de Lugo -

O cas­tro de Vi­la­don­ga e o seu mu­seo, con pe­zas ato­pa­das no xa­ce­men­to, per­mi­ten mer­gu­llar­se no pa­sa­do chai­re­go. Nes­te con­ce­llo pó­de­se con­tem­plar un­ha das ár­bo­res em­ble­má­ti­cas da Te­rra Chá (o car­ba­llo de Lu­xís, na pa­rro­quia de Pa­cios) e ver un­ha fei­ra (a de Cas­tro de Ri­bei­ras de Lea, os mér­co­res) on­de co­mer o pol­bo é ca­se un ri­to.

FO­TO PA­LA­CIOS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.