O deseño da ca­mi­se­ta é ou­tra cau­sa de ri­va­li­da­de

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Ca­da Jua­da­lu­pe­ña iden­ti­fí­ca­se po­la cor e o deseño da súa ca­mi­se­ta, que nes­tes días se con­ver­te nun no­vo mo­ti­vo de ri­va­li­da­de sa en­tre as dis­tin­tas pandillas. A ima­xi­na­ción non fal­ta nin á ho­ra de es­co­ller o de­bu­xo que lu­ci­rán os seus in­te­gran­tes, nin nas dis­pa­ra­ta­das de­no­mi­na­cións das pe­ñas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.