Ska cun gus­to á terra ga­le­ga

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Foi en Pon­tea­reas, no ano 2007, que Skan­da­lo co­me­zou a súa tra­xec­to­ria po­los es­ce­na­rios de Ga­li­cia. A ban­da, dun mar­ca­do es­ti­lo en­tre o ska e o punk-rock, con­ta ta­mén co po­ten­cial de dúas trom­pe­tas e un trom­bón, que lle dan maior for­ta­le­za e vi­va­ci­da­de tan­to en di­rec­to co­mo en es­tu­do. O seu úl­ti­mo dis­co é Abrín­do­se ca­mi­ño.

Skan­da­lo GZ

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.