Wa­tios de punk con men­sa­xe so­cial

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Entrevista -

Ori­xi­na­rio de Ma­drid, Boi­kot le­va den­de 1987 so­bre os es­ce­na­rios. Con 13 dis­cos gra­va­dos ás súas cos­tas, son to­da un­ha re­fe­ren­cia na es­ce­na punk na­cio­nal. As súas le­tras, dun­ha mar­ca­da tin­gui­du­ra so­cial, te­ñen o ob­xec­ti­vo de loi­tar por un mun­do máis xus­to. A or­ga­ni­za­ción le­va­ba anos pa­ra con­tra­tar as ma­dri­le­ños.

Boi­kot

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.