VER­BE­NA DÚAS OR­QUES­TRAS

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Programa -

Ás dez da noi­te da­rá co­me­zo a ver­be­na na pra­za Al­cal­de Se­gun­do Durán, que correrá a car­go de dúas or­ques­tras: as pon­te­ve­dre­sas Gran Ca­sino e Amé­ri­ca SL, que le­van un intenso ve­rán ani­man­do fes­tas por to­da Ga­li­cia e que son co­ñe­ci­das po­los aman­tes des­te ti­po de mú­si­ca e de aque­les aos que lles gus­ta bai­lar ao seu rit­mo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.