Ca­ra­pu­chi­ña ver­me­lla, a quen tes me­do?

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

** 00.30 ACCIÓN TVG EE.UU. 2011. 100 min. Di­rec­tor: Cat­he­ri­ne Hard­wic­ke. In­tér­pre­tes: Aman­da Sey­fried, Shi­loh Fer­nán­dez. O con­to es­cri­to por Pe­rrault e fi­nais do XVII, en ver­sión acor­de aos tem­pos, na te­má­ti­ca e no uso do CGI. Mes­mo sa­can a un ca­za­dor de ho­mes-lobo, en fin… Vi­sual­men­te apa­ra­to­sa, va­le co­mo pa­sa­tem­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.