Pro­mo­ven o eti­que­ta­do en ga­le­go

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Sociedad -

O Fo­ro En­ri­que Pei­na­dor e a Ir­man­da­de de Agroa­li­men­ta­rios e Ade­guei­ros, en co­la­bo­ra­ción coa Se­cre­ta­ría Xe­ral de Po­lí­ti­ca Lin­güís­ti­ca, pre­sen­ta­ron on­te en San­tia­go a cam­pa­ña a prol dun con­su­mo res­pon­sa­ble e so­li­da­rio, que pro­mo­ve o eti­que­ta­do de pro­du­tos en ga­le­go.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.