Un pro­gra­ma es­pe­cial po­la Vir­xe do Car­me

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Nie­ves Ro­drí­guez da­rá a ben­vi­da des­de al­gun­has fes­tas, coa co­la­bo­ra­ción das re­por­tei­ras Ariadna Leis, Be­lén Va­ra a Ma­ría Blan­co. Fa­rán un in­ten­so per­co­rri­do po­la cos­ta ga­le­ga, na bus­ca das máis im­por­tan­tes ce­le­bra­cións na hon­ra da Vir­xe. O pro­gra­ma es­ta­rá en Camariñas e ta­mén vi­vi­rá a emo­ción da ce­le­bra­ción en Foz, Agui­ño, Bueu, Ca­ri­ño, Ma­rín e Olei­ros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.