Ho­xe, ro­da­ba­llo ao forno e arroz con al­gas

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Os Lar­pei­ros pre­pa­ra­rán un ro­da­ba­llo ao forno e pas­tel de ce­rei­xas con quei­xo do Ce­brei­ro. Don Be­nigno su­xe­ri­rá co­ci­ñar o pei­xe acom­pa­ña­do con arroz con al­gas, ali­men­to que te­rá que ir bus­car Adrián ata Es­tei­ro, na ría de Mu­ros. Pa­ra re­ma­tar o ban­que­te e apro­vei­tan­do a tem­pa­da de ce­rei­xas, Mer­chi e Le­ni pre­pa­ra­rán pas­tel de ce­rei­xas con quei­xo do Ce­brei­ro.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.