Os co­me­zos.

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

A súa afec­ción po­la fo­to­gra­fía vén den­de mo­zo, can­do lle re­ga­la­ron a súa pri­mei­ra cá­ma­ra. Na ac­tua­li­da­de tra­ba­lla co­mo men­sa­xei­ro, pe­ro nun­ca dei­xou de la­do a súa pai­xón.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.