Me­tal e mo­rri­ña:

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

só hai dúas cou­sas que Lau­ra Lam­pón ama máis que o seu tra­ba­llo, re­gre­sar á bis­ba­rra coa súa fa­mi­lia e ami­gos. E moi­to me­llor se po­de ser no mar­co dun fes­ti­val de me­tal ou de rock, co­mo a súa re­cen­te vol­ta a Ga­li­cia para asis­tir ao Re­su­rrec­tion Fest, en Vi­vei­ro. Adoi­ta vol­ver ca­da tres me­ses.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.