Mar­cos Re­me­sei­ro de­fen­de­rá a elás­ti­ca do equi­po de Ba­rra­ña

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

O Boi­ro con­ti­núa acu­din­do ao mer­ca­do pa­ra fa­cer­se cos ser­vi­zos de xo­ga­do­res que per­mi­tan con­fec­cio­nar un gru­po com­pe­ti­ti­vo. Na tar­de de on­te, o club anun­ciou que o dian­te­iro Mar­cos Re­me­sei­ro de­fen­de­rá a elás­ti­ca boi­ris­ta es­ta tem­pa­da. O fut­bo­lis­ta pro­vén do Ovie­do B e xo­gou no Fa­bril e o So­mo­zas, en­tre ou­tros.

CE­DI­DA

O dian­te­iro pro­vén do fi­lial do Ovie­do e xo­gou no Fa­bril.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.