Puebla, Rian­xo, Ri­bei­ra, Mu­ros e Ca­bo re­ma­rán no tor­neo au­to­nó­mi­co

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Ho­xe ce­lé­bra­se o Cam­pio­na­to Ga­le­go de Traí­ñas en Mei­ra. No apar­ta­do fe­mi­nino par­ti­ci­pa­rán as re­mei­ras de Ca­bo da Cruz e do equi­po for­ma­do po­lo Club de Re­mo Náu­ti­co Ri­bei­ra e o Me­cos. Na ca­te­go­ría mas­cu­li­na es­ta­rán pre­sen­tes as ban­ca­das de Puebla, Rian­xo, Mu­ros e Ca­bo da Cruz. Nes­te ca­so se­rá ne­ce­sa­rio que se dis­pu­ten tres quen­das pa­ra co­ñe­cer ao ga­ña­dor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.