Des­pi­de tem­po­ra­da por to­do o al­to con ar­tis­tas in­ter­na­cio­nais

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Re­ma­ta o mes de xu­llo e, co­mo é habitual, o pro­gra­ma Luar pe­cha por va­ca­cións ata se­tem­bro. Po­la pan­ta­lla des­fi­la­rán can­tan­tes de ta­lla in­ter­na­cio­nal co­ma Mi­guel Bo­sé, Ser­gio Dal­ma, Mar­ta Sán­chez, Bus­ta­man­te, Pa­lo­ma San Ba­si­lio, Ro­sa­rio e Al Bano. Ade­mais con­fi­gu­ra­rá ho­xe un­ha guía de Ga­li­cia moi par­ti­cu­lar. TE­LE­CIN­CO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.