Ho­xe o pro­ta­go­nis­ta se­rá o to­ma­te

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Fa­la­rán esta noi­te das hor­tas do país, que son ex­tra­or­di­na­rias e dan moi­tas ale­grías. Adrián sá­beo ben e por iso ho­xe lles de­di­ca­rá todos os coida­dos á súa to­ma­tei­ra. As plan­tas hai que coida­las con moi­to aga­ri­mo pa­ra que dean froi­tos ben sa­be­dei­ros e, can­do se tra­ta de to­ma­tes, o asun­to é moi de­li­ca­do. Be­nigno Cam­pos de­ci­di­rá le­var os to­ma­tes ao xan­tar dun xei­to moi es­pe­cial: co­ci­ñan­do cas­ta­ñe­ta cun­ha sal­sa de to­ma­te ale­gre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.