Ven a luz dúas obras con sa­bor salgado

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

Xo­ves•Ca­sa con­sis­to­rial de Car­no­ta • 19.00 ho­ras • Ven­res • Ca­sa de cul­tu­ra de Por­to do Son • 20.00 ho­ras •

Nos vin­dei­ros días te­rá lugar a pre­sen­ta­ción de dous libros cun de­no­mi­na­dor co­mún, a súa vin­cu­la­ción co mar. O xo­ves, San­tia­go Llo­vo Ta­boa­da fa­la­rá de As sal­ga­du­ras de

Car­no­ta. Xun­to ao au­tor es­ta­rán a con­se­llei­ra do Mar, Ro­sa Quin­ta­na; o re­xe­dor lo­cal, Ramón No­ce­da; e Lu­ci­la Ventoso, de Meu­book, a editorial.

Es­te es­cri­tor com­pos­te­lán xa ten pu­bli­ca­dos ou­tros libros de te­má­ti­ca si­mi­lar, co­mo Mar de Ou­tes e Me­mo­ria sal­ga­da dun po­bo.

Eo ven­res co­lle­rá o re­le­vo, na ca­sa de cul­tu­ra so­nen­se, Luis de Ca­rrei­ra. Ta­mén da man da editorial Meu­book e da aso­cia­ción cul­tu­ral So­no­ra, o es­cri­tor pre­sen­ta­rá Con­tos do mar do Son, un con­xun­to de re­la­tos que xi­ran ao re­dor das xen­tes des­ta vi­la ma­ri­ñei­ra.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.