BAN­DA DE CEE

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Programa -

A Ban­da de Mú­si­ca de Cee fa­rá o pa­sa­rrúas e re­ma­ta­rá a súa actuación dian­te da re­si­den­cia do maior de Ri­bei­ra, on­de ofre­ce­rá un con­cer­to. A or­ga­ni­za­ción co­rres­pon­de a Real e Ilus­tre Co­fra­día da Dor­na.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.