RE­SU­MO

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Relatos De Verán -

Un na­ve­gan­te an­cián vol­ve a Ga­li­cia tras to­da a vi­da no es­tran­xei­ro. Axu­da­do pola em­bai­xa­da dun país po­de­ro­so, se­lec­cio­na a un­ha aza­fa­ta di­vor­cia­da pa­ra re­dac­tar as súas me­mo­rias. O seu re­la­to co­me­za aos do­ce anos en Pan­xón, na pro­ce­sión ma­rí­ti­ma do Car­me do ano trin­ta e seis, can­do el e o seu pai le­van á san­ta no

o seu pes­quei­ro a va­por. Dous días des­pois, os fu­si­la­men­tos e as des­apa­ri­cións es­tén­den­se por to­da a co­mar­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.