Che­gan tres no­vos con­cur­san­tes

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Alta Definición -

Nes­te se­gun­do pro­gra­ma, os con­cur­san­tes se­rán Ma­ri­luz, de Xer­ma­de; Noel, de Ourense, e So­nia, de Lugo. Un­ha vez re­ma­ta­da a pre­pa­ra­ción do seu pra­to de pol­bo, ob­te­rán a va­lo­ra­ción do xu­ra­do, con vis­tas a po­der es­tar na fi­nal. 13.32 #0

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.