O CGAI res­tau­ra­rá e ca­ta­lo­ga­rá o ar­qui­vo fíl­mi­co de Na­van­tia

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Cultura -

O Cen­tro Ga­le­go de Ar­tes da Ima­xe e Na­van­tia asi­na­ron un acor­do pa­ra res­tau­rar e ca­ta­lo­gar o ar­qui­vo fíl­mi­co da em­pre­sa na­val. Son 106 pe­lí­cu­las e 396 ví­deos com­pren­di­dos en­tre 1951 e o 2012 que do­cu­men­tan tra­ba­llos nos es­ta­lei­ros fe­rro­láns. Un­ha das cin­tas máis an­ti­gas que se con­ser­van en Ga­li­cia é da bo­ta­du­ra do España en 1912.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.