Co­lo­fón con cea, baile, himno e fo­gos ar­ti­fi­ciais

La Voz de Galicia (Barbanza) - - Barbanza-muros-noia -

A sin­gra­du­ra dor­nei­ra nú­me­ro 69 che­gou ao seu fin a noi­te do ven­res, co tra­di­cio­nal Baile de Ga­la. Pre­via­men­te, hou­bo un­ha cea na que par­ti­ci­pa­ron pre­to de 300 per­soas. En­tre os mo­men­tos máis destacados da noi­te es­ti­ve­ron a pro­xec­ción dun ví­deo so­bre a fes­ta, co xi­te de Juan­cho Pé­rez soan­do de fon­do; o himno en­toa­do con ben­ga­las pren­di­das e os fo­gos ar­ti­fi­ciais, no xar­dín.

MARCOS CREO

An­tes do baile hou­bo un­ha cea na que par­ti­ci­pa­ron pre­to de 300 per­soas.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.