LOS DA­TOS CLA­VE

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

Cuan­do

El pró­xi­mo do­min­go, 6 de agos­to

Ins­crip­cio­nes

En el Con­ce­llo, en La Voz de Ga­li­cia (Car­ba­llo) y el mis­mo día, de 9 a 10.45 ho­ras

Horario

Con­cen­tra­ción a las 10.30 ho­ras, sa­li­da a las 11.00

Re­co­rri­do

Pra­za do Re­cheo, ave­ni­da Eduar­do Pon­dal, ave­ni­da de An­llóns, An­llóns Gran­de, al­to do Cam­po da Fei­ra, rúa Ve­re­da, ave­ni­da Ber­gan­ti­ños, Agra de Te­lla, Les­ti­mo­ño, A Gra­ña, Ce­re­zo, O Cou­to y Pra­za do Re­cheo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.