JOR­NA­DA DE HOY

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA DEPORTES -

FÚT­BOL

Se­gun­da Di­vi­sión B (19.30): Cer­ce­da-Unión Adar­ve.

1ª Au­to­nó­mi­ca (17.00): Quei­xas-Abe­llá (Fra­ga Vi­ñue­las).

Se­gun­da Au­to­nó­mi­ca: Co­ris­tan­co-Mu­xía (Pérez Re­llán, 18.00) y Club do Mar-Tam­bre (La­rro­sa Pérez, 17.00).

3ª Au­to­nó­mi­ca (18.00): Ca­ba­na-Mu­ros (Ra­ma Co­te­lo). Ga­lle­ga ju­ve­nil: Dum­bría-At. Co­ru­ña (17.00), Ural B-Ber­gan­ti­ños (12.00, en Gre­la 1) y O Val-Cer­ce­da (16.30).

Di­vi­sión Ho­nor ca­de­te (11.00): De­por­ti­vo-Ber­gan­ti

ños, en Abe­gon­do. Ga­lle­ga ca­de­te: Ural B-Ber­gan­ti­ños B (12.00, en Ley­ma) y Fe­rrol B-Dum­bría (11.35).

Ju­ve­ni­les (17.00): Baio-Co­ris­tan­co, Ca­ma­ri­ñas-La­xe, Os Miú­dos-Ou­tes, Fis­te­rra-Es­tei­ra­na (10.30), Ca­ba­na-Cor­me (16.00), San Lo­ren­zo-Pon­te­ce­so (18.30), Xa­llas-Cor­cu­bión (19.00), So­nei­ra-Mu­xía (19.30), Sp. Co­ru­ñés-La­ra­cha (16.00) y Ber­gan­ti­ños B-On­ce Ca­ba­lle­ros (16.30).

Ca­de­tes: Ca­la­sanz B-La­ra­cha (16.00), Vi­san­to­ña-Ber­gan­ti­ños C (10.15) y Cer­ce­da-Ór­de­nes B (12.00).

In­fan­ti­les (11.00): Cee-Mu­xía, Co­ris­tan­co-La­xe, As Ba­leas-Dum­bría, Ou­tes-Ca­ba­na, Car­no­ta-Cer­que­da (12.00), Fis­te­rra-Es­tei­ra­na (12.30), Xa­llas-Cor­me (15.45), Zas-Os Miú­dos (16.00), Cer­ce­da-Ra­yo Sa­den­se (10.00) y Be­tan­zos-Paio­sa­co (10.00).

Ale­vi­nes (10.00): Luis Cal­vo B-Ural B), Luis Cal­vo C-Vic­to­ria B, Luis Cal­vo D-Ural D y Luis Cal­vo E-Ural E.

Ben­ja­mi­nes: Luis Cal­vo A-Vic­to­ria A (12.30), Luis Cal­vo C-Ural C (13.15).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.