La Mer­ced, de Sa­rria, pa­sa a se­mi­fi­nais

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA - FO­TO ÓSCAR CELA

Es­te ven­res inau­gu­rou­se a se­gun­da fa­se do Eco­pre­gun­to­rio, e des­ta vol­ta os pri­mei­ros en con­se­guir xa o pa­se á se­mi­fi­nal fo­ron os ra­pa­ces do co­le­xio La Mer­ced, de Sa­rria. En fron­te, os alum­nos de sex­to do Ma­nue­la Rial Mouzo de Cee. Po­la ban­da lu­gue­sa: Can­de­la, Alex,An­drea An­drea Saá e An­tía. Po­la ban­da ceen­se: Gon­za­lo, Ire­ne, Ma­nuel, Ia­go e Sa­rai. Es­te ven­res, máis

Ecopreguntoiro nas on­das de Ra­dio Voz.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.