Ayu­das pro­vin­cia­les pa­ra en­ti­da­des y Con­ce­llos que or­ga­ni­zan fes­ti­va­les

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - BERGANTIÑOS-SONEIRA-FISTERRA -

La Depu­tación des­ti­na en la pro­vin­cia más de un mi­llón a fes­ti­va­les de mú­si­ca, ar­tes es­cé­ni­cas y au­dio­vi­sual, ya sea con ayu­das a en­ti­da­des or­ga­ni­za­do­res o Con­ce­llos. En la co­mar­ca, pa­ra en­ti­da­des, Te­lón e Apar­te en Car­ba­llo (53.100 eu­ros, FIOT), Co­ma­rea de Mu­xía (Co­ma­rea Elec­tro­nic, 7.500) y Cas­tro Me­da de Zas (Car­ba­llei­ra, 25.431). Pa­ra Con­ce­llos, Car­ba­llo (Car­ba­llo In­ter­play, 39.835), Fis­te­rra (Fis­te­rra Blues, 25.000), Vi­mian­zo (Asal­to, 22.426) y Zas (Fou­ci­ño, 2.355).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.