MELITZA

Po­los re­cun­chos dun­ha illa

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Hai un par de me­ses pre­sen­tou Mie­lit­za -al­ter ego da co­ru­ñe­sa Car­la Ló­pez- o seu no­vo e moi persoal dis­co, Un­ha illa. Che­gou ago­ra o mo­men­to de le­va­lo ao di­rec­to, acom­pa­ña­da por Ia­go Mou­ri­ño ao piano, Pa­blo Pé­rez no bai­xo eléc­tri­co e Bruno Cou­cei­ro á ba­te­ría e per­cu­sións.

A CO­RU­ÑA. FÓRUM ME­TRO­PO­LI­TANO. 10,40 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.